Skip to content

De gemeente Rotterdam zet in op het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit en het wereldwijd tegengaan van klimaatverandering. Een concreet doel is om voor 2025 een emissievrije logistiek te realiseren. De gemeente ziet elektrisch vervoer als de beste oplossing voor goederenvervoer. Een schikte laadoplossing voor elektrische bestelbussen was er niet. Daarom maakte TotalEnergies samen met andere partners binnen samenwerkingsverband FLEX EV een projectvoorstel voor een snellaadplein.

Aanpak snellaadplein

TotalEnergies* ging de samenwerking aan met DHL, TNO, Roadrunner Koeriersdiensten en EMOSS Mobile Systems. Onder de naam FLEX EV maakte het consortium een voorstel voor een snellaadplein, een DKTI-Transportproject. Dit voorstel toonde aan dat het zowel qua kosten als qua operatie mogelijk is om de distributie volledig te elektrificeren. Op het snellaadplein zet FLEX EV een slimme mix van ‘opportunity charging’ en ‘overnight charging’ in. Dit maakt een snelle en betrouwbare laadstrategie mogelijk. TotalEnergies is binnen het project verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de locaties, het ontwerp en de realisatie van de laadinfrastructuur.

Inzet van data 

Onderdeel van de aanpak is om op basis van verschillende informatiebronnen, zoals routedata, infrastructuur en beschikbare locaties een shortlist op te stellen die vervolgens getoetst kan worden op de impact van de bedrijfsvoering. Met de uitkomst van deze scan wordt het plein vervolgens technisch ontwikkeld om te passen bij de bedrijfsvoering van de klanten en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren.

De businesscase voor het laadplein in Rotterdam bewijst dat het laagdrempeliger wordt voor bestelwagens om elektrisch te gaan laden.

Martijn de Man, Projectleider bij TotalEnergies

Het resultaat

Het voorstel voor het snellaadplein werd goed ontvangen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verleent bijna twee miljoen euro subsidie aan FLEX EV. Het ministerie verwacht dat het project bijdraagt aan de lokale luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot vermindert. Inmiddels is de ontwikkeling van dit snellaadplein in volle gang. In 2021 zal naar verwachting het FLEX EV project afgerond zijn.

De toekomst 

“De businesscase voor het laadplein in Rotterdam bewijst dat het laagdrempeliger wordt voor bestelwagens om elektrisch te gaan laden. Het kan al interessant zijn vanaf 4 voertuigen die op dagelijkse basis samenkomen om te overladen. TotalEnergies kan de transitie naar elektrische laden faciliteren”, vertelt projectleider Martijn de Man van TotalEnergies. Het creëren van laadhubs voor elektrische bestelwagens, zoals het snellaadplein, zorgt voor zekerheid over de inzetbare voertuigen en het bereik in kilometers. Dat scheelt berijders en planners een hoop zorgen!

 

*) TotalEnergies acquireerde in 2017 PitPoint clean fuels. In januari is het klantaanbod van PitPoint en TotalEnergies samengevoegd. Dit project is destijds onder de merknaam PitPoint uitgevoerd.

Meer case studies