Skip to content

Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens. We willen je hier graag over informeren en je antwoorden geven op de belangrijkste vragen. Lees onze privacyverklaring.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij (Circle K Nederland B.V.) vinden privacy en veiligheid van persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom respecteren we de privacy van iedere website gebruiker. We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die je met ons deelt. Voor het verwerken van je persoonsgegevens werken wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Alle informatie op een rij

Als je onze website bezoekt kan het zijn dat je persoonlijke gegevens met ons deelt. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld reageren op je verzoek of kun je gebruik maken van de producten en diensten die wij aanbieden.  

Wij doen er alles aan om je persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen en transparant te zijn over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

De door jou verstrekte gegevens zijn daarom alleen bestemd voor Circle K Nederland B.V., haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, en enkel indien passende maatregelen zijn getroffen, voor haar partners en zelfstandige distributeurs. Voor het optimaliseren van deze website doen wij een beroep op de (verwerkings)dienstverlening van een derde partij die gevestigd is in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten biedt geen vergelijkbare privacybescherming als landen van de Europese Unie. Daarom hebben wij voor contractuele waarborgen gezorgd.

Wij delen alleen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. En als het voldoet aan eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor dezelfde beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Wanneer je toestemming geeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen wij je gegevens enkel overeenkomstig met die toestemming gebruiken.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens met betrekking tot jezelf. Neem daarvoor contact met ons op. Dat kan per post via:

Circle K Nederland B.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN Den Haag
 

Of neem direct contact met ons op. Dat kan via onze contactpagina of privacy@circlekeurope.com

Wij reageren binnen vier (4) weken op jouw verzoek. 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij het idee dat je gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heb je het idee dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina of privacy@circlekeurope.com.

Het kan voor komen dat wij onze privacyverklaring aanpassen. De laatste aanpassing was op 1-4-2024. Elke aangepaste versie wordt gedateerd en op de website geplaatst. Wij raden aan om de website van tijd tot tijd te controleren en kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Als je het niet eens bent met de privacyverklaring, gebruik dan de website en / of diensten niet of niet langer. Door de website en / of diensten te blijven gebruiken, accepteer je eventuele wijzigingen in de privacyverklaring.